Stichting Kinderen

Wie het boek van Jonald Bouwhuis ‘Het Komt Vast-Goed’ heeft gelezen, weet dat het één van zijn levensdoelstellingen is om iets te doen aan het welzijn en de gezondheid van het meest onschuldige op deze aarde, kinderen. Om dat te kunnen doen is de Stichting Kinderen op 30 november 2007 opgericht, zijn de doelstellingen vastgesteld en is een begin gemaakt met de benoeming van de bestuursleden. Voorzitter is de heer Hans Wiegel. Ook hebben zich al diverse donateurs en sponsors van naam aangemeld en zijn vele bekende Nederlanders spontaan ambassadeur van de stichting geworden. Hoofddoel is het inzamelen van financiële middelen om jaarlijks een selectie in lopende (of nog te starten) onderzoeken op het gebied van kinderziekten te ondersteunen. De stichting houdt zich in eerste instantie dus niet bezig met de opvang of ondersteuning van patiënten, maar investeert vooral in research. Een selecte groep (medisch) specialisten zal de stichting daarbij als adviseur terzijde staan.